Kataloog


geli PIN-kaaga

Soo noqo Halkan waxaa ah buugaagteena cusub, waxaad noo soo diri kartaa weydiimo si aad u weydiiso furaha sirta ah.Waxaan kuugu jawaabi doonaa 12 saacadood gudahood.